Hartslag Nijmegen

Stichting HartslagNijmegen is de overkoepelende stichting waaronder alle AED-stichtingen in de Nijmeegse stadsdelen vallen en zet zich in voor het coördineren van de publieke eerste harthulp in Nijmegen. Ook onze Stichting AED Nijmegen-West valt hieronder.

In Nijmegen is men in de wijk Dukenburg begonnen met het opzetten van een netwerk van vrijwilligers die opgeleid worden in het geven van de eerste hulp bij een hartstilstand.

Inclusief de daarbij behorende AED hulp. AED’s zijn niet gratis en ze zijn vaak niet publiek bereikbaar. In Dukenburg is men daar wat aan gaan doen door, met behulp van vele sponsors, zélf AED’s te gaan aanschaffen en die neer te hangen op publiek bereikbare plaatsen. Ook is er een aantal particuliere AED’s met instemming van de eigenaars publiek gemaakt.

Nu is het zo dat bij een 112 oproep aan de dichtstbijzijnde vrijwilligers de locatie doorgegeven wordt, waarna zij al heel snel op pad kunnen gaan om te beginnen met hartmassage. Tegelijkertijd wordt er een AED opgehaald die dan zo snel mogelijk ook op de locatie gebracht wordt.

In een aantal andere wijken van Nijmegen heeft dit initiatief navolging gevonden. Het is de bedoeling dat door heel Nijmegen een netwerk van opgeleide vrijwilligers ontstaat die gezamenlijk vele levens in Nijmegen zouden kunnen helpen verlengen!

Stichting HartslagNijmegen zorgt voor de coördinatie, de contacten, de inpassing en de ervaring voor al deze initiatieven. Voor meer informatie kijk op: www.hartslagnijmegen.nl.

Waarom Stichting HartslagNijmegen?

Het is cruciaal dat mensen met hartfalen binnen zes minuten hulp krijgen. De aanrijtijden t/m daadwerkelijke hulp van de ambulances in Nijmegen liggen bijna altijd hoger. Als voorbeeld: Nijmegen Noord 11 – 12 minuten en in de stad 9 – 10 minuten. Streven is minimaal 1 % van de bevolking op te leiden in reanimatie en gebruik van een AED, en aan te melden bij HartslagNu. Deze ‘burgerhulpverleners’ kunnen de tijd tot aankomst van de ambulance ‘levensreddend’ overbruggen!

Doel van de stichting HartslagNijmegen is het faciliteren en onderhouden van contacten met deelnemende groeperingen/stichtingen (deze plaatsen en beheren AED apparaten in de openbare ruimte en verzorgen opleidingen in reanimatie en AED gebruik in de gemeente Nijmegen) en professionele partijen (zoals het RAV -Regionale Ambulance Voorziening-, GGD, gemeente Nijmegen, cardiologen, Hartstichting en HartslagNu). Het RAV en de cardiologen nemen adviserend deel aan de stichting HartslagNijmegen.

De stad verdelen

Om het door vrijwilligers beheersbaar te houden hebben we de stad in vijf sectoren verdeeld. De fysieke grenzen van spoorlijnen en waterwegen zijn veel logischer dan de wijk- en stadsdeelstructuur, maar dit blijft een voorlopige indeling. In deze sectoren kunnen nieuwe stichtingen een ‘keten van overleven’ oprichten. De Stichting HartslagNijmegen gaat deze stichtingen hierbij ondersteunen. De stichting HartslagNijmegen zal de verbinding zijn met de gemeente Nijmegen, het RAV (regionaal Ambulance Voorziening), cardiologen Radboudumc, Hartstichting en HartslagNu. De gemeente Nijmegen streeft naar een centraal contact middels de Stichting Hartslag Nijmegen. Tot heel Nijmegen is voorzien van deelstichtingen zal de Stichting HartslagNijmegen

het onderhoud van gemeentelijke apparaten verzorgen in de gebieden waar geen eigen stichting actief is.

In elke sector kan dan door de nieuw op te richten groeperingen een netwerk van AED apparaten gecreëerd en beheerd worden. Ze kunnen vrijwilligers werven, cursussen aanbieden, bedrijven en instanties motiveren hun apparaten buiten te plaatsen en afhankelijk van sponsorbijdragen ook nieuwe AED’s plaatsen. Het onderhoud en beheer van AED’s door vrijwilligers gedaan in de eigen sector tegen alleen materiaalkosten is voor bedrijven ook kostenbesparend.