Cursussen

Cursusduur Een beginnerscursus BLS (Basic Life Support oftewel basale reanimatie) + AED gegeven op één avond (3 – 3,25 uur). Na deze avond kunt u technisch goed reanimeren. Om deze vaardigheid te blijven beheersen dient u eens per jaar een herhalingscursus te volgen. Ook deze jaarlijkse herhalingscursus wordt op een avond gegeven (2,5 uur).

Bij ons ingeschreven individuele personen ontvangen voor de herhalingscursussen automatisch een oproep. Diploma Na afloop van de cursus ontvangt u een diploma. Dit diploma is twee jaar geldig en kunt u verlengen door ieder jaar de herhalingscursus te volgen. Deze herhalingscursus duurt slechts een paar uur. Neem tijdens de herhalingscursus uw diploma weer mee zodat de instructeur deze kan aftekenen.

Cursuslocatie Stichting AED Nijmegen-West geeft haar cursussen op locaties in de wijk. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Wanneer de locaties bekend zijn melden wij dit op onze website.

Wat kunt u verwachten op een cursus?

· Kop koffie of thee

· Instructiemateriaal, lesboek

· Gezellige cursusavond onder leiding van een vakkundige instructeur

· Aantekening op uw diploma (bij herhaling).

Aanmelden voor de cursus 

Wilt u zich aanmelden voor een nieuwe Cursus Reanimatie of heeft u al geruime tijd geen herhalingscursus meer gevolgd en wenst u weer eens opgefrist te worden, neemt u dan contact met de stichting op. Cursisten die reeds in ons bestand zitten hoeven niet te reageren: u wordt automatisch jaarlijks door ons voor een herhalingscursus opgeroepen.

Opgeven voor een cursus kan via ons mailadres info@aednijmegenwest.nl of via het aanmeldingsformulier op deze website.

Een mobiel telefoonnummer is vereist evenals een redelijke lichamelijke conditie waarbij knielen geen beperking mag zijn. Opgeven voor een cursus is niet vrijblijvend! De opleider wordt per cursist betaald. Bij afwezigheid zonder goede reden zullen wij genoodzaakt zijn de kosten in rekening te brengen.

De aanmeldingen die nu binnenkomen zullen in de loop van 2019 bij een cursus ingepland worden.

Kosten cursus

Informatie over de kosten volgt zo spoedig mogelijk.